เกี่ยวกับเรา

เพ็ททาวน์ ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยเริ่มต้นได้ใช้ชื่อ “เพ็ท ทราเวลไทยแลนด์ยศ ผู้ก่อตั้งแรกเริ่มได้ทำงานในบริษัทขนส่งโดยสนใจและทำงานในตำแหน่งขนส่งสัตว์มีชีวิต เพราะตัวเขาเองก็เลี้ยงบีเกิ้ลอยู่ 3 ตัว (โรบิน, เฌอแตม และโอลลี่) ด้วยความที่รักสัตว์จึงได้เห็นว่าการที่ขนส่งสัตว์เลี้ยงนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากสำหรับเจ้าของ และรู้สึกว่าราคานั้นไม่สมเหตุสมผล หลังจากทำงานมาได้ระยะหนึ่งเขาจึงตัดสินใจลาออกเพื่อมาทำธุรกิจขนส่งสัตว์เลี้ยงด้วยตัวเองโดยให้สัญญากับตัวเองว่าจะให้บริการด้วยมาตรฐานที่สูงในราคาที่สมเหตุสมผลและเจ้าของสามารถจ่ายได้ เพ็ททาวน์ให้บริการครบวงจรเพื่อขนส่งสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะนำเข้า หรือส่งออกทั่วโลก

คาร์โก้

คาร์โก้

คาร์โก้เป็นการขนส่งสำหรับสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ขนาดใหญ่ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้โดยสารเดินทางไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยง โดยเราจะดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง ตั้งแต่จองไฟล์ท, เอกสารขาออกที่ด่านกักกันสัตว์, ดำเนินพิธีการศุลกากร จนกระทั่งวันที่สัตว์เลี้ยงของคุณเดินทาง

เช็คอินพร้อมผู้โดยสาร

เช็คอินพร้อมผู้โดยสาร

สัตว์เลี้ยงจะเช็คอินไปพร้อมๆกับผู้โดยสาร แต่จะโหลดเข้าไปยังใต้เครื่องแบบคาร์โก้

เช็คอินในห้องโดยสาร

เช็คอินในห้องโดยสาร

สัตว์เลี้ยงจะเช็คอิน และเดินทางกับผู้โดยสารในห้องโดยสาร โดยต้องเป็นสายการบินที่อนุญาตและเล็กพอที่จะนำไว้ใต้ที่นั่งเท่านั้น

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือสามารถเดินทางในห้องโดยสารพร้อมกับผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้พิการ

ขนส่งด่วน

ขนส่งด่วน

ในกรณีที่ต้องการส่งระหว่างประเทศด่วน เราสามารถไปส่งให้ท่านได้ทันทีถึงหน้าบ้านท่าน

คาร์โก้

คาร์โก้

คาร์โก้เป็นการขนส่งสำหรับสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ขนาดใหญ่ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้โดยสารเดินทางไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยง โดยเราจะดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง ตั้งแต่จองไฟล์ท, เอกสารขาออกที่ด่านกักกันสัตว์, ดำเนินพิธีการศุลกากร จนกระทั่งวันที่สัตว์เลี้ยงของคุณเดินทาง

เช็คอินพร้อมผู้โดยสาร

เช็คอินพร้อมผู้โดยสาร

สัตว์เลี้ยงจะเช็คอินไปพร้อมๆกับผู้โดยสาร แต่จะโหลดเข้าไปยังใต้เครื่องแบบคาร์โก้

เช็คอินในห้องโดยสาร

เช็คอินในห้องโดยสาร

สัตว์เลี้ยงจะเช็คอิน และเดินทางกับผู้โดยสารในห้องโดยสาร โดยต้องเป็นสายการบินที่อนุญาตและเล็กพอที่จะนำไว้ใต้ที่นั่งเท่านั้น

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือสามารถเดินทางในห้องโดยสารพร้อมกับผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้พิการ

ขนส่งด่วน

ขนส่งด่วน

ในกรณีที่ต้องการส่งระหว่างประเทศด่วน เราสามารถไปส่งให้ท่านได้ทันทีถึงหน้าบ้านท่าน

คาร์โก้

คาร์โก้

คาร์โก้เป็นการขนส่งสำหรับสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ขนาดใหญ่ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้โดยสารเดินทางไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยง โดยเราจะดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง ตั้งแต่จองไฟล์ท, เอกสารขาออกที่ด่านกักกันสัตว์, ดำเนินพิธีการศุลกากร จนกระทั่งวันที่สัตว์เลี้ยงของคุณเดินทาง

เช็คอินพร้อมผู้โดยสาร

เช็คอินพร้อมผู้โดยสาร

สัตว์เลี้ยงจะเช็คอินไปพร้อมๆกับผู้โดยสาร แต่จะโหลดเข้าไปยังใต้เครื่องแบบคาร์โก้

เช็คอินในห้องโดยสาร

เช็คอินในห้องโดยสาร

สัตว์เลี้ยงจะเช็คอิน และเดินทางกับผู้โดยสารในห้องโดยสาร โดยต้องเป็นสายการบินที่อนุญาตและเล็กพอที่จะนำไว้ใต้ที่นั่งเท่านั้น

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือสามารถเดินทางในห้องโดยสารพร้อมกับผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้พิการ

ขนส่งด่วน

ขนส่งด่วน

ในกรณีที่ต้องการส่งระหว่างประเทศด่วน เราสามารถไปส่งให้ท่านได้ทันทีถึงหน้าบ้านท่าน

คาร์โก้

คาร์โก้

คาร์โก้เป็นการขนส่งสำหรับสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ขนาดใหญ่ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้โดยสารเดินทางไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยง โดยเราจะดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง ตั้งแต่จองไฟล์ท, เอกสารขาออกที่ด่านกักกันสัตว์, ดำเนินพิธีการศุลกากร จนกระทั่งวันที่สัตว์เลี้ยงของคุณเดินทาง

เช็คอินพร้อมผู้โดยสาร

เช็คอินพร้อมผู้โดยสาร

สัตว์เลี้ยงจะเช็คอินไปพร้อมๆกับผู้โดยสาร แต่จะโหลดเข้าไปยังใต้เครื่องแบบคาร์โก้

เช็คอินในห้องโดยสาร

เช็คอินในห้องโดยสาร

สัตว์เลี้ยงจะเช็คอิน และเดินทางกับผู้โดยสารในห้องโดยสาร โดยต้องเป็นสายการบินที่อนุญาตและเล็กพอที่จะนำไว้ใต้ที่นั่งเท่านั้น

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือสามารถเดินทางในห้องโดยสารพร้อมกับผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้พิการ

ขนส่งด่วน

ขนส่งด่วน

ในกรณีที่ต้องการส่งระหว่างประเทศด่วน เราสามารถไปส่งให้ท่านได้ทันทีถึงหน้าบ้านท่าน

About Us Page Cover

นำเข้า

เราสามารถนำเข้าสัตว์เลี้ยงให้ท่านได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งแบบคาร์โก้และแบบสัมภาระผู้โดยสาร

ตรวจเลือดวัดค่า

พิษสุนัขบ้า

ในบางประเทศกำหนดว่าสัตว์เลี้ยงจะต้องตรวจเลือดวัดค่าพิษสุนัขบ้า เราสามารถเจาะเลือดและส่งไปยังห้องแลปที่ได้รับการรับรองในยุโรปให้ท่านได้

ตรวจเลือดวัดค่า พิษสุนัขบ้า
ตรวจเลือดวัดค่า พิษสุนัขบ้า
ตรวจเลือดวัดค่า พิษสุนัขบ้า

ในบางประเทศกำหนดว่าสัตว์เลี้ยงจะต้องตรวจเลือดวัดค่าพิษสุนัขบ้า เราสามารถเจาะเลือดและส่งไปยังห้องแลปที่ได้รับการรับรองในยุโรปให้ท่านได้

แท็กซี่สำหรับ สัตว์เลี้ยง

แท็กซี่สำหรับ
สัตว์เลี้ยง

หาแท็กซี่ที่รับสัตว์เลี้ยงยากใช่ไหม? ให้เราไปส่งนะครับ

ความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า
Thank you very much for your services. already arrived safely in Saudi Arabia 🙂
Mo Aljammaz
2 Pomeranians to Saudi Arabia
ความพึงพอใจของลูกค้า
If you’re looking for an affordable, friendly, and convenient pet transport service, check out Pet Town relocations. We worked with them to send our dog (in cabin carryon) and three cats (two weeks pet hotel, then by cargo) to Washington DC. Khun Yoss guided us through the process, and then did all the paperwork at BKK airport in advance, made the airline reservations for the cats, bought us a cat crate, found us an affordable cat hotel, picked them up at the hotel and shipped them to DC. He stayed in communication through WhatsApp sending photos and giving guidance. A great experience. Our cats and dogs are all now in the USA safe and sound.
Caleb Goddard
3 Cats and 1 Dog to USA
ความพึงพอใจของลูกค้า
I'd like to thank Pet Town Relocations, specially to Mr.Yoss for personally handling my Nambu's shipment here in the PH. It was done professionally with care. 'Till next shipment!
Etvalin Ace
1 French Bulldog to Philippines
ความพึงพอใจของลูกค้า
Thank you for your service on sending DADA to Morocco! Appreciated your hard work
Khun Anthika and Thai ambassador in Morocco
1 Head of English Cocker Spaniel to Morocco
ความพึงพอใจของลูกค้า
Thank you Yoss for helping me on Rabies Titer Test and paperworks of Boots. Arrive safe and sound
Nadine
1 Head of Persian to France
ความพึงพอใจของลูกค้า
Thank you very much Yoss. Very professional!!
Michael B.
Pomeranian to Malaysia
ความพึงพอใจของลูกค้า
Yoss helps me from preparing the vaccines to Rabies Titer Test to EU laboratory for all 4 cats. All import permit and export permit then he delivered 4 cats for us in Japan smoothly. Thank you
Khun Sine
4 Khao Manee cats Hand Carry to Japan
ความพึงพอใจของลูกค้า
Khun Yoss was professional and kind, and always communicated what was happening with each step of getting my two cats ready to fly. I was working with Khun Yoss from the U.S. and still with the 12 hour time difference he was easy to get a hold of and helpful, and knew exactly what to do to get my cats ready for the flight. I would highly recommended Khun Yoss! I could also tell he cared about the well being of my cats.
Erin Elizabeth
2 DSH Cats to USA
ความพึงพอใจของลูกค้า
We had great experience with Yoss. From the beginning till the end - just perfect. Our dog was tranferred without any trouble to Germany and we are always thankful to the professional service and dog relocation consulting of Yoss. Happy family and happy dog - well done, Yoss
Vessela Welle
1 Mixed Dog to Germany
ความพึงพอใจของลูกค้า
What an amazing journey we’ve had with Yoss. Such an incredible man. Thanks to him my boy Lee can reach our home in Vietnam safe and sound. We’re forever grateful for his service. 100 out of 10 for sure!!!
Anh Nguyen
1 DSH Cat Hand Carry to Hanoi, Vietnam
ความพึงพอใจของลูกค้า
had a good experience with relocating my pet with yoss. from the paperwork to exportation, yoss is able to accommodate to everything. had everything done professionally! would recommend
Thida Lebreeze
1 Shih Tzu to Singapore
ความพึงพอใจของลูกค้า
Thank you too yass! She travelled thailand to manila with minimal stress. We are so happy with your service!
Sheila Abucay
1 French Bulldog to Philippines
ความพึงพอใจของลูกค้า
Thank you Yoss for all your help from Rabies Titer Test to obtain the Health Certificate
Patrick & Khun Ple
1 Labrador to Germany
ความพึงพอใจของลูกค้า
You are very professional helping me and Ninno
Dr.Donatella Italy ambassador in Thailand
1 Beagle to Beijing, China

แกลลอรี่

ดูเพิ่มเติม