ข้อมูลควรรู้

การวัดขนาด  สัตว์เลี้ยงและกรง

การวัดขนาดสัตว์เลี้ยงเพื่อหาไซส์กรงเดินทางที่ถูกต้อง

การวัดขนาดสัตว์เลี้ยงเพื่อหาไซส์กรงเดินทางที่ถูกต้อง

กว้าง x ยาว x สูง เซนติเมตร

วิธีเลือกกรงที่ถูกต้อง

  • ควรมีพื้นที่วางระหว่างหัวของสัตว์เลี้ยงขณะนั่งจนถึงด้านบนของกรงประมาณ 20 เซนติเมตร
  • มีพื้นที่พอสำหรับให้สัตว์เลี้ยงกลับตัวและนอนได้อย่างสบาย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยระหว่างทำการขนส่งด้วย
วิธีเลือกกรงที่ถูกต้อง
การวัดขนาด  สัตว์เลี้ยงและกรง

การวัดขนาดสัตว์เลี้ยงเพื่อหาไซส์กรงเดินทางที่ถูกต้อง

การวัดขนาดสัตว์เลี้ยงเพื่อหาไซส์กรงเดินทางที่ถูกต้อง

กว้าง x ยาว x สูง เซนติเมตร

วิธีเลือกกรงที่ถูกต้อง

  • ควรมีพื้นที่วางระหว่างหัวของสัตว์เลี้ยงขณะนั่งจนถึงด้านบนของกรงประมาณ 20 เซนติเมตร
  • มีพื้นที่พอสำหรับให้สัตว์เลี้ยงกลับตัวและนอนได้อย่างสบาย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยระหว่างทำการขนส่งด้วย
วิธีเลือกกรงที่ถูกต้อง
 จุดหมายปลายทาง