บริการของเรา

บริการของเรา
คาร์โก้

คาร์โก้

คาร์โก้เป็นการขนส่งสำหรับสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ขนาดใหญ่ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้โดยสารเดินทางไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยง โดยเราจะดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง ตั้งแต่จองไฟล์ท, เอกสารขาออกที่ด่านกักกันสัตว์, ดำเนินพิธีการศุลกากร จนกระทั่งวันที่สัตว์เลี้ยงของคุณเดินทาง

เช็คอินพร้อมผู้โดยสาร

เช็คอินพร้อมผู้โดยสาร

สัตว์เลี้ยงจะเช็คอินไปพร้อมๆกับผู้โดยสาร แต่จะโหลดเข้าไปยังใต้เครื่องแบบคาร์โก้

เช็คอินในห้องโดยสาร

เช็คอินในห้องโดยสาร

สัตว์เลี้ยงจะเช็คอิน และเดินทางกับผู้โดยสารในห้องโดยสาร โดยต้องเป็นสายการบินที่อนุญาตและเล็กพอที่จะนำไว้ใต้ที่นั่งเท่านั้น

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือสามารถเดินทางในห้องโดยสารพร้อมกับผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้พิการ

ขนส่งด่วน

ขนส่งด่วน

ในกรณีที่ต้องการส่งระหว่างประเทศด่วน เราสามารถไปส่งให้ท่านได้ทันทีถึงหน้าบ้านท่าน

คาร์โก้
คาร์โก้

คาร์โก้เป็นการขนส่งสำหรับสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ขนาดใหญ่ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้โดยสารเดินทางไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยง โดยเราจะดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง ตั้งแต่จองไฟล์ท, เอกสารขาออกที่ด่านกักกันสัตว์, ดำเนินพิธีการศุลกากร จนกระทั่งวันที่สัตว์เลี้ยงของคุณเดินทาง

เช็คอินพร้อมผู้โดยสาร
เช็คอินพร้อมผู้โดยสาร

สัตว์เลี้ยงจะเช็คอินไปพร้อมๆกับผู้โดยสาร แต่จะโหลดเข้าไปยังใต้เครื่องแบบคาร์โก้

เช็คอินในห้องโดยสาร
เช็คอินในห้องโดยสาร

สัตว์เลี้ยงจะเช็คอิน และเดินทางกับผู้โดยสารในห้องโดยสาร โดยต้องเป็นสายการบินที่อนุญาตและเล็กพอที่จะนำไว้ใต้ที่นั่งเท่านั้น

สุนัขช่วยเหลือ
สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือสามารถเดินทางในห้องโดยสารพร้อมกับผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้พิการ

ขนส่งด่วน
ขนส่งด่วน

ในกรณีที่ต้องการส่งระหว่างประเทศด่วน เราสามารถไปส่งให้ท่านได้ทันทีถึงหน้าบ้านท่าน

About Us Page Cover

นำเข้า

เราสามารถนำเข้าสัตว์เลี้ยงให้ท่านได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งแบบคาร์โก้และแบบสัมภาระผู้โดยสาร

ตรวจเลือดวัดค่า

พิษสุนัขบ้า

ในบางประเทศกำหนดว่าสัตว์เลี้ยงจะต้องตรวจเลือดวัดค่าพิษสุนัขบ้า เราสามารถเจาะเลือดและส่งไปยังห้องแลปที่ได้รับการรับรองในยุโรปให้ท่านได้

ตรวจเลือดวัดค่า พิษสุนัขบ้า
ตรวจเลือดวัดค่า พิษสุนัขบ้า
ตรวจเลือดวัดค่า
พิษสุนัขบ้า

ในบางประเทศกำหนดว่าสัตว์เลี้ยงจะต้องตรวจเลือดวัดค่าพิษสุนัขบ้า เราสามารถเจาะเลือดและส่งไปยังห้องแลปที่ได้รับการรับรองในยุโรปให้ท่านได้

แท็กซี่สำหรับ สัตว์เลี้ยง

แท็กซี่สำหรับ
สัตว์เลี้ยง

หาแท็กซี่ที่รับสัตว์เลี้ยงยากใช่ไหม? ให้เราไปส่งนะครับ